Инвестиционни предложения за реорганизация на работните площадки в завода за санитарна арматура:
- Уведомление за ИП Севлиево
- Уведомление за ИП Градница