Това показа независимото проучване на потребителския сегмент на българския пазар за 2017/2018 по инициатива на световната организация Superbrands.

Идеал Стандарт запазва за поредна година водещата си позиция в категорията, а нови фаворити в съответните категории са марки като: Mercedes-Benz, Банка ДСК и Lindt.

Методиката на подбор и оценяване на брандовете е универсална за всички страни, реализиращи програмата Superbrands. Селективният процес се осъществява на два етапа: чрез конфиденциално гласуване на членовете на независимото експертно жури – Борда на Superbrands Bulgaria, и чрез национално гласуване на потребителите в интернет.

 В процеса на оценяване експертите и потребителите се ръководят от дефиницията и критериите на световната организация за Superbrands:

Superbrands е марка, която е изградила отлична репутация в своя сектор и предлага значителни материални и емоционални предимства пред конкурентите. Тези преимущества, съзнателно или несъзнателно, признават потребителите и искат да ги притежават. Superbrands трябва да демонстрира:

Качество: Символизира ли марката качеството на предлаганите продукти или услуги?

Надеждност: Ползва ли се с доверие брандът, поддържа ли висок стандарт на продуктите или услугите?

Различие: Добре ли е позната марката в своя сектор? Успешно ли се разграничава от конкурентите си? Притежава ли индивидуалност и ценности, които я правят уникална на пазара?


НАЦИОНАЛНО ОНЛАЙН ГЛАСУВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Общо 2 000 мъже и жени, ползващи интернет, взеха участие в гласуването на

потребителите в българското издание на глобалната програма Superbrands за

2017г.

 

ФАКТОРИ ПРИ ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ПОКУПКА

Двата най-важни фактора, който влияят на потребителите, когато взимат решение какви марки да купят са мненията на приятели, които използват марките и конкурентните цени.

Лесното намиране на марката в магазина, известността на марката и добрите

рекламни кампании и положителните отзиви в медиите също се нареждат сред

важните фактори при вземане на решение за покупка (по около 40% от

участниците са посочили тези отговори).

 

КРИТЕРИИ ПРИ ИЗБОРА НА МАРКА

Двата критерия, които са от най-голямо значение за участниците при избор на

марка, са дали марката се грижи за своите потребители и страната на произход на марката.

Други критерии, които оказват влияние са дали марката следва политика за

опазване на околната среда и етичното поведение на марката, избрани от една

трета от гласувалите.

 

ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ПОКУПКА

Желанието да се купи висококачествена стока или услуга означава да се избере маркова стока за по-голямата част от участниците (83%). Марката е важна, дори когато се търси най-добрата цена (според 73% от попълнилите онлайн оценката).

Споменалите, че са лоялни към предпочитаните от тях марки и не биха се

повлияли от други специални предложения и промоции са 44%.

 

Проучването се проведе за пети пореден път у нас, по повод на новото издание на промоционалната програма Superbrands Bulgariа.