По-голямата част от смесителните батерии Vidima са снабдени с керамични затварящи механизми 40 и 47 mm Ideal Standard с CLICK система. Нека припомним, че Ideal Standard е компанията, която внедри керамичния диск като уплътнителен елемент и стана предвестник на технологичната революция в областта на смесителите. Днес стотици милиони керамични механизми Ideal Standard са вложени в смесители от целия свят. Те непрекъснато се усъвършенстват не само по отношение на дълговечност и надеждност, а и в посока на подобрен комфорт, икономичност и безопасност при употребата. Керамичният затварящ механизъм с CLICK система, предоставя на потребителя усъвършенствана функция за контрол на температурата на топлата вода, водоспестяваща функция и увеличена работна зона на ръкохватката 1200, като улеснява контрола на температурата в зоната на комфорт (340 -420С).