Инж. Красимир Копчев, Изпълнителен директор на „Идеал Стандарт – Видима“ АД и Директор на Завода за производство на санитарна арматура се оттегля в края на април, след като в началото на годината обяви решението си да се пенсионира след повече от 38 години в Компанията.

Ярослав Дончев
заема поста Изпълнителен директор и Председател на Съвета на Директорите на Дружеството. Той ще представлява юридически Дружеството пред всички държавни, административни и общински органи, работодателски и синдикални организации и различни контрагенти, както и ще ръководи и координира работата на Съвета на директорите. Ярослав Дончев се присъединява към финансовия екип на компанията през 1999 г., като впоследствие заема длъжностите „Финансов Контролер“ на Идеал Стандарт Полша, Финансов Директор – Източна Европа, а от август 2012 е и Заместник председател на Съвета на директорите. Той ще продължи да изпълнява и ролята на Финансов директор на Дружеството.

Eмил Гатев поема отговорностите на Директор на завода за санитарна арматура и член на Съвета на директорите. Той ще отговаря за стратегическото и оперативно управление на завода с цел затвърждаване на водещата му роля и бъдещи перспективи за развитие. С годишен капацитет от над 6 млн. бр. смесители, завода за арматура е от ключово значение за Идеал Стандарт Интернешънъл. Емил Гатев става част от екипа на завода през 2003 г. като през годините заема различни ръководни длъжности - Ръководител отдел „Организация и планиране на производството“, Ръководител проект „Оптимизация на производителността в производствените процеси“, Директор Производство.

Другите членове на Съвета на директорите продължават да отговарят за оперативното управление на бизнеса както следва: Валентин Ганев, Директор на Завода за санитарна керамика ръководи най-големия керамичен завод в компанията с годишен капацитет от над 2,5 млн. бр. изделия. Лазар Лазаров, Директор Търговска организация - Клъстър България управлява бизнеса на динамично развиващите се пазари в Източна Европа, Вера Йовева отговаря за навременното и качествено обслужване на клиентите като Директор Supply Chain – Източна Европа, Милена Богданова развива практиките, свързани с управление и развитие на хората в качеството си на Директор Човешки ресурси – Източна Европа.

Със своите над 3200 служители, мащабни производства за оборудване за баня, както и центрове за бизнес услуги, „Идеал Стандарт – Видима“ заема важно място в бъдещите планове за стратегическото развитие на Идеал Стандарт Интернешънъл.За контакти и повече информация:

Милена Богданова

Директор Човешки Ресурси – Източна Европа

Емейл: MBogdanova@idealstandard.com