„Идеал Стандарт – Видима” АД, завод за производство на санитарна арматура предприема мерки по безопасност и регламентира начините за действие в ситуации на аварии:
 ИНФОРМАЦИЯ ЗА НЕОБХОДИМИТЕ МЕРКИ ПРИ ВЪЗНИКВАНЕ НА АВАРИЯ