Политика по качеството, Завод за смесители
Сертификат ISO 9001, Завод за смесители
Сертификат ISO 14001, Завод за смесители
Сертификат ISO 45001, Завод за смесители
Приложение към сертификат

Политика по качеството, Завод за санитарна керамика
Сертификат ISO 9001, Завод за санитарна керамика
Сертификат ISO 14001, Завод за санитарна керамика
Сертификат ISO 45001, Завод за санитарна керамика