Политика по качеството, Завод за смесители
Сертификат ISO 9001, Завод за смесители
Сертификат ISO 14001, Завод за смесители
Сертификат OHSAS 18001, Завод за смесители
Приложение към сертификат

Политика по качеството, Завод за санитарна керамика
Сертификат ISO 9001, Завод за санитарна керамика
Сертификат ISO 14001, Завод за санитарна керамика
Сертификат OHSAS 18001, Завод за санитарна керамика