Не се колебайте да се свържете с нас:
  • Фирмен магазин (за поръчки и онлайн покупки)
Тел. 0675 33 469; моб. 0885 938 880
е-mail: eshop@vidima.bg

  • Счетоводен отдел
Тел. 0675 30 310
е-mail: ngateva@idealstandard.com

  • Отдел Човешки ресурси:
Тел. 0675 30242
е-mail: jobsbg@idealstandard.com

  • Завод за смесители:
Тел. 0675 30 223
e-mail: officevidima@idealstandard.com

  • Завод за керамика
Тел. 0675 30 510
e-mail: idealbg@idealstandard.com

  • Отдел Продажби 
гр. Севлиево, ул. Марин Попов 53
e-mail: office@idealstandard.com

„Идеал Стандарт – Видима“ АД
Булстат: 107021444
Адрес на управление: гр.Севлиево, ул.“Марин Попов“ 53
Банкови данни:
IBAN: BG43STSA93000023374473
BIC: STSABGSF БАНКА ДСК