С това мото изразяваме нашата загриженост за бъдещето на планетата и нашата отговорност към опазването на природните ресурси. Нашата компания винаги е следвала политика по опазване на околната среда, като е инвестирала в оборудване, технологии и добри практики за управление на отпадъците, пестене на природни суровини и запазване здравето на работещите. Не на думи, а на дело, нашата компания може да се назове „зелена”.

В същото време ние сме щастливи да създаваме продукти, чрез които и други хора да могат да реализират своя стремеж към пестеливи разходи и отговорно отношение към най-важния за човечеството ресурс – водата. Това е нашата „синя отговорност”. Ставаме все по-добри в изобретяването на пестящи технологии в нашите продукти и сме все по-доволни за приноса ни към опазването на природата.  

Изповядвайки тази „синьо-зелена” философия и стремейки се да направим устойчив този път на развитие,  сме предприели различни инициативи, насочени вътре в компанията и навън.   Стремим се да направим „зелен” всеки офис, всяко работно място. Искаме да заразим със „зеления” вирус всеки човек . 

Само тогава нашата синя планета ще бъде спасена. Нека дадем шанс на планетата си!