В „Идеал Стандарт – Видима” вярваме, че бизнесът е отговорен пред обществото и средата, в която се развива. Това е философия, която е станала неразделна част от ежедневната работа във фирмата и се е превърнала в наша ценност.

Гордеем се, че постиженията на „Идеал Стандарт - Видима“ допринасят както за благополучието на хората, които работят в компанията, така и за населението в региона. Израз на нашата социална отговорност е активното ни участие и подпомагане на различни сфери на обществения живот в региона - образование, здравеопазване, изкуство, култура, спорт. Компанията работи успешно с местната администрация и бизнес, като партнира в проекти, допринасящи за повишаване на жизнения стандарт на хората от региона.

Повече за нашата социална отговорност намерете в блога ни.