Ако сте инсталатор на санитарно оборудване и желаете да повишите квалификацията си, можете да се включите в обученията по програмата IdealPro. Свържете се с нас да разберете къде най-близо до вас са планирани обучения и заявете участие:
Станислав Василев,
мобилен телефон 0887 469 093,
е-мейл SVassilev@idealstandard.com

Вижте къде е поредното обучение по програмата Idealpro тук